Raad van bestuur

Behartigt het belang van de leden overeenkomstig de statuten. Leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden.

Ledenvergadering

Jaarlijks bij de seizoenstart in de maand februari/maart wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) uitgeschreven door de raad van bestuur.
copy write MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW
Voor vragen en info rond en over onze werking kan je steeds terecht via e-mail op: info@nebulasbikers.be

Pers / Motoren en toerisme

De motorrijder 2014